Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Térítési díjak

A gyermekek étkezéséért a szülő térítési díjat köteles fizetni. A térítési díj befizetéséről tájékozatjuk a szülőket. Utólagos fizetést alkalmazunk.
Tízórai:                                                                                     62 Ft
Ebéd:                                                                                       186 Ft
Uzsonna:                                                                                  62 Ft
                                                                          Összesen:     310 Ft                                                                             
Egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015.évi CCXXIII. törvény értelmében az alábbi kedvezményeket kell biztosítani:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után a térítési díj 100%-át,
a három- vagy több gyermekes családoknál gyermekenként a térítési díj 100%-át,
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek esetén a térítési díj 100%-át.
olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy nevelésbe vették.
A kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.